Bestuursdiensten

In het weekend dragen de dienstdoende bestuursdiensten (mede) zorg voor een ordentelijk verloop van het wedstrijdgebeuren op en rond de velden. Op de zaterdag is de bestuursdienst verdeeld in 2 dagdelen: van 08.00-12.30 uur en van 12.30- 17.00 uur. Op zondag is er een dagdienst.

Kantinediensten

Als de kantine open is moet er altijd een commissielid van de kantinecommissie aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden of alles goed en netjes verloopt. Ook is het commissielid die dienst heeft het eerste aanspreekpunt bij klachten en/of vragen.
Voor onze huishoudelijke regels betreft de kantine – klik hier

Rooster bestuursdienst


30 november 2019 08:00 – 12:30 Peter de Vries

Rooster kantinecommissie


30 november 2019 08:00 – 17:00 Jessica Roodhorst