Het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van ZVV Zaandijk wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Met aanvulling van de voorzitters van de Kantine-, Dames-, Jeugd-, Senioren- en Voetbaltechnische commissie wordt het Hoofdbestuur gevormd. 

Het Hoofdbestuur schept financieel en organisatorisch kaders om voetbal bij ZVV Zaandijk voor de lange termijn mogelijk te maken en geeft het beleid hieromtrent vorm en inhoud. Het Hoofdbestuur laat zich leiden door de statuten, het huishoudelijk reglement en ander geformaliseerd beleid van de vereniging. Verder wordt het Hoofdbestuur ondersteund en geadviseerd door verschillende commissies en werkgroepen. 

Even voorstellen

Hieronder vind je alle leden van het Hoofdbestuur van ZVV Zaandijk. Wil je een bestuurslid  benaderen, dan kan dat via de e-mailadressen op de site. Of persoonlijk op ons complex.  

Bart Glandorff Voorzitter

bart.glandorff@zvvzaandijk.nl

Marjolijn Lichtenberg Penningmeester

marjolijn.lichtenberg@zvvzaandijk.nl

Karen van Dijk Secretaris

karen.van.dijk@zvvzaandijk.nl

Sven Willems Voorzitter Jeugd

sven.willems@zvvzaandijk.nl

Marja Hartland Voorzitter Dames

marja.hartland@zvvzaandijk.nl

Bas de Goede Voorzitter Senioren

bas.de.goede@zvvzaandijk.nl

Justin van der Laan VTC Voorzitter

justin.van.der.laan@zvvzaandijk.nl

Jessica Roodhorst Voorzitter Kantine

jessica.roodhorst@zvvzaandijk.nl