DIT IS ZVV ZAANDIJK!

 • Wij zijn vriendelijk en behulpzaam voor elkaar.
 • Wij laten iedereen meedoen en sluiten niemand buiten.
 • Wij zien altijd het positieve in de ander.
 • Wij laten een ieder in zijn waarde en respecteren zijn/haar grenzen.
 • Wij maken allemaal fouten, niemand wordt daarop afgerekend.
 • Wij respecteren elkaars of andermans eigendommen.
 • Wij spreken met elkaar en niet over elkaar.
 • Wij gebruiken nooit geweld, wij praten gewoon met elkaar.
 • Wij gebruiken materiaal alleen waar het voor bedoeld is.
 • Wij respecteren de privacy van andere.
 • Wij zijn voorzichtig met sociale media, want niet iedereen wil er op.
 • Wij melden pesten direct bij de trainer, en lossen dat direct op.
 • Wij komen allemaal onze clubverplichting na!
Onze vereniging heeft ook een gedragscode Lees meer

Verstrekking alcoholische dranken

 • Tijdens jeugdwedstrijden (t/m JO18) op zaterdagen worden geen alcoholische dranken geschonken.
 • Alcoholische dranken worden op zaterdagen en zondagen geschonken tot uiterlijk 18.00 uur.
 •  Het is verboden alcoholische dranken elders dan in de kantine of op het ingerichte buitenterras te gebruiken.
 • Het is verboden zelf meegebrachte alcoholische dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan:
 1. Jeugdleiders, Coaches en andere Begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functies.
 2. Personen die fungeren als chauffeur (BOB) bij het vervoer van spelers.
 •  Bestuursdiensten van de Beheercommissie en bardiensten drinken geen alcohol gedurende hun dienst.
 • De Beheercommissie is bevoegd de verstrekking van alcoholische dranken aan personen te weigeren.
 • De Beheercommissie is bevoegd personen uit de kantine te verwijderen.
 • Prijsacties die het gebruik van alcoholische dranken stimuleren, zijn verboden.

Roken bij onze vereniging

 • Er mag niet gerookt worden op het volledige terrein als er jeugdspelers trainen of wedstrijden spelen.
 • Bij senioren wedstrijden en trainingen mag er alleen gerookt worden op het buitenterras.